Πολύτεκνη μητέρα στον Βόλο ζήτησε αφαίρεση της επιμέλειας των δύο παιδιών της… λόγω αδυναμίας να τα ζήσει

Του Σταύρου Δημόπουλου

«Από τα σύννεφα» έπεσαν χθες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, όταν μητέρα τεσσάρων ανήλικων παιδιών ζήτησε να της αφαιρεθεί η επιμέλεια των δύο μεγαλυτέρων της τέκνων…

«Πάρτε τα δύο μεγαλύτερα παιδιά μου και δώστε λύση στο πρόβλημά μου», φέρεται να είπε η πολύτεκνη μητέρα, γύρω στα 30, στην Εισαγγελέα Υπηρεσίας, καθώς φέρεται να αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα.

Η πολύτεκνη μητέρα είναι άνεργη, μόνο της έσοδο είναι το πολυτεκνικό επίδομα που λαμβάνει από την Πολιτεία, ενώ διαμένει μαζί με τη μητέρα της. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, των οποίων αρνείται την επιμέλεια, προφανώς λόγω αδυναμίας, είναι 13 και 14 ετών.

Τα παιδιά φέρεται να είναι διαφορετικών πατεράδων, ωστόσο τα δύο φέρεται να τα έχει αναγνωρίσει ένας εξ αυτών.

Από την Εισαγγελία της γνωστοποιήθηκε, ότι θα πρέπει να καταθέσει αίτηση και να αναλάβουν την επιμέλεια των δύο παιδιών της, οι γονείς της, αν φυσικά έχει και αν οι τελευταίοι την αποδέχονται ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, μέσα από την προβλεπόμενη νομική διαδικασία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, την τελευταία διετία σε έξι τουλάχιστον περιπτώσεις στη Μαγνησία έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια ανηλίκου από τους γονείς του.

Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα προβλέπει για τις περιπτώσεις κακής ασκήσεως ή αδυναμίας των γονέων να ανταποκριθούν στο καθήκον επιμελείας των τέκνων, μεταξύ άλλων ότι «το δικαστήριο μπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή, αν συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτού οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, να αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου ή, ακόμη, και την επιμέλεια του ολικά ή μερικά σε τρίτον ή και να διορίσει επίτροπο».

«Στις περιπτώσεις που οι γονείς δεν ασκούν σωστά τα γονικά τους καθήκοντα, είτε επειδή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτά, είτε επειδή τα ασκούν με αυθαίρετο ή καταχρηστικό τρόπο, το δικαστήριο μπορεί να εφαρμόσει (ύστερα από αίτηση του άλλου γονέα, κοντινού συγγενή ή του εισαγγελέα) κάθε κατάλληλο μέτρο, που θα αποβλέπει στο συμφέρον και στην ασφάλεια του παιδιού.

Ενδεικτικά τέτοια μέτρα είναι: α) η αφαίρεση από τον ένα γονέα της γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά και η ανάθεσή της στον άλλο, β) στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπαίτιοι, γίνεται ανάθεση της επιμέλειας ολικά ή μερικά σε τρίτο πρόσωπο, και γ) ο διορισμός επίτροπου. Επίτροπος (όχι ειδικός) είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του προσώπου και τη διαχείριση της περιουσίας ανηλίκου, υποκαθιστώντας την ελλείπουσα ή μη ασκούμενη γονική μέριμνα».

Πηγή: e-thessalia.gr 

   

Άφησε ένα σχόλιο

*