Όροι Χρήσης

 • termsΓια λόγους προστασίας του babyads.gr, οι αγγελίες ελέγχονται πριν αναρτηθούνε.
 • Κάθε νέα αγγελία εμφανίζεται μετά από κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα, για να επιβεβαιώσουμε ότι το περιεχόμενο της είναι ευπρεπές.
 • Η εκ μέρους σας χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου, υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται ως «Όροι χρήσης», και με την προσπέλασή σας σε αυτόν, αποδέχεστε και συνυπογράφετε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Αν δεν διαβάσετε και συμφωνήσετε με τους όρους αυτούς, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την παρούσα υπηρεσία.

Χρήση ιστότοπου

 • Ο ιστότοπος babyads.gr παρέχει στους χρήστες του πλήθος υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών, διαφημίσεων, στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης, κ.λ.π. Το σύνολο των υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο site υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο χρήστης των υπηρεσιών του site αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το σύνολο των πληροφοριών και υπηρεσιών και ο ιστότοπος babyads.gr δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οποιαδήποτε ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του site.
 • Ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα του ιστότοπου babyads.gr να διακόψει την χρήση του κωδικού πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και να διακόψει την διάθεση των υπηρεσιών του site κάθε φορά που θεωρεί αυτός (ο ιστότοπος babyads.gr) ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους.
 • Ο ιστότοπος babyads.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του site με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/ μέλη.

Όροι εγγραφής

Ο χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του site θα πρέπει:

 • Να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο site στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες του.
 • Να ενημερώνει επιμελώς το site άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

Περιορισμός ευθύνης εταιρίας

 • Ο ιστότοπος babyads.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του site να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του site ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν “ιοί” ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού δεν ευθύνεται ο ιστότοπος babyads.gr
 • Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site αποτελούν μια προσφορά στον χρήστη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν προτροπή για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς). Ο ιστότοπος babyads.gr αναλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του site, δεν εγγυάται όμως για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού. Επομένως, ο κάθε χρήστης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες του site με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 • Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site, όπως για παράδειγμα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων, λογοτύπων, μορφής (layout) του site, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον ιστότοπο babyads.gr και  διατίθενται στους χρήστες του αυστηρά για προσωπική χρήση. Ο ιστότοπος babyads.gr πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο site να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.
 • Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του site. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του site με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του ιστότοπου babyads.gr ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού. Σε διαφορετική περίπτωση οι αναφερόμενες ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ιστότοπου babyads.gr ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Ο χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι o ιστότοπος babyads.gr έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από τον ίδιο είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο site.

Αναφορές σε σελίδες τρίτων

 • Το site εμπεριέχει αναφορές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ο ιστότοπος babyads.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Ο ιστότοπος babyads.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά την επίσκεψη των τρίτων διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο ιστότοπος babyads.gr καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του site. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των χρηστών από το site και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία του ιστότοπου babyads.gr. Ο ιστότοπος babyads.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο site:

 • Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
 • Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του
 • Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες του site και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα

Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει το site για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα.

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως ο ιστότοπος babyads.gr, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/1996 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτού (του ιστότοπου babyads.gr) από την επίσκεψη του χρήστη στο site με σκοπό :

 • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το site στους χρήστες του
 • την εν γένει ενημέρωση του χρήστη
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του site
 • την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λ.π. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing news letters, νέων προσφορών, αγγελιών κ.λ.π.)
 • την εύρυθμη λειτουργία του site
 • κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια
'.$str0.'
'; ?>